Η AXION ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ Ε.Π.Ε. ιδρύθηκε το 1995, από τον Δημήτρη Σκευοφύλακα.

Ο Δημήτρης Σκευοφύλαξ είναι ο ιδιοκτήτης της εταιρίας, με μεγάλη εμπειρία σε φοροτεχνικά και λογιστικά θέματα. Είναι σύμβουλος μεγάλων επιχειρήσεων και έχει ιδιαίτερη ειδίκευση στις Ενδοομιλικές Συναλλαγές (TransferPricing). Έχει διατελέσει επί 15ετία, CFO στον ΟΜΙΛΟ εταιριών MELLON, με έντονη παρουσία στην Ελληνική Αγορά και Διεθνή παρουσία σε 10 χώρες.

Η ΑΧΙΟΝ έχει στο δυναμικό της,  εξειδικευμένο και άριστα καταρτισμένο προσωπικό και συνεργάτες, με πολυετή εμπειρία στο αντικείμενο τους. Το προσωπικό της με τη συμμετοχή του σε εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια , εμπλουτίζει συνεχώς  τις γνώσεις  του ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει και τα πλέον δύσκολα και ειδικά θέματα. Τα στελέχη της ΑΧΙΟΝ διατηρούν προσωπικές σχέσεις με όλο το πελατολόγιο τους και προσπαθούν να εξευρίσκουν άμεσες και βιώσιμες λύσεις στις καθημερινές ανάγκες της κάθε εταιρίας συμβάλλοντας στην καλύτερη οργάνωση και προετοιμασία της εταιρίας. Στόχος να αντιμετωπίζονται με επιτυχία οι σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς αλλά και των ελεγκτικών αρχών.

Η εταιρία είναι  εδραιωμένη στον χώρο της Ελληνικής αγοράς επί 25 σχεδόν συνεχόμενα έτη, διαγράφει μια σταθερά ανοδική πορεία στον κλάδο της παροχής λογιστικών, φοροτεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η ΑΧΙΟΝ έχει το επαγγελματικό και τεχνολογικό υπόβαθρο καθώς και τους ειδικούς συνεργάτες οι οποίοι μπορούν να αναλάβουν και να επιτύχουν την σύγχρονη οργάνωση, την επίβλεψη και τον έλεγχο της λειτουργίας του λογιστηρίου. Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε τρόπο που να μπορούν με ασφαλείς τρόπους,  να ξεπερασθούν κάθε είδους προβλήματα που τυχών ανακύπτουν και σχετίζονται της άμεσης φορολογίας, λογιστικών και ασφαλιστικών θεμάτων αλλά και λοιπών θεμάτων του ευρέως αντικείμενου της.

Το διαρκές μεταβαλλόμενο και αβέβαιο οικονομικό τοπίο, δημιουργεί στα στελέχη της ΑΧΙΟΝ την υποχρέωση και την ανάγκη, να χτίζουν ισχυρές επαγγελματικές σχέσεις με τους πελάτες τους, ευρισκόμενα πάντα κοντά στην επιχείρηση και την διοίκηση, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη τους και κτίζοντας μακροχρόνιες αμοιβαία επωφελείς και δημιουργικές σχέσεις.

Στην ΑΧΙΟΝ λειτουργούν τρία βασικά τμήματα εργασιών:

  • TRANSFER PRICING με επικεφαλή τον Δημήτρη Σιμιγδαλά και εποπτεύοντα τον Δημήτρη Σκευοφύλακα
  • ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ με επικεφαλή τον Σπύρο Σωτηρίου και εποπτεύουσα την Ματούλα Σκιαδά.
  • HUMAN RESOURCES – ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ με επικεφαλή την Παναγιώτα Δέδη

Και οι τρείς αυτές βασικές δραστηριότητες της ΑΧΙΟΝ υποστηρίζονται από Μόνιμο Προσωπικό της Εταιρίας και Εξωτερικούς Συνεργάτες.

Τα ιδιόκτητα γραφεία της εταιρίας,  βρίσκονται στο λόφο του Κολωνού, επί της οδού Καλλιπόλεως 58 στην Αθήνα.

Η έδρα της εταιρίας είναι στο Ψυχικό, Αμαρυλλίδος 66.

Η AXION διατηρεί υποκατάστημα στα Αρωνιάδικα στα ΚΥΘΗΡΑ την ευθύνη του οποίου έχει ο Γιάννης Σκευοφύλαξ.

  • Αρχική
  • Ποιοι Είμαστε
  • Πελατολόγιο
  • Θέσεις Εργασίας
  • Επικοινωνία