Τα στελέχη της ΑΧΙΟΝ, σε συνεργασία με μία έμπειρη ομάδα ορκωτών λογιστών και επιστημονικών συνεργατών αναλαμβάνει με υπευθυνότητα και ολοκληρώνει με τον καλύτερο τρόπο, μία σειρά οικονομοτεχνικών εργασιών.

Μελέτες Σκοπιμότητας για:

 • Αλλαγή εταιρικής – επαγγελματικής μορφής δραστηριότητας
 • Μετασχηματισμούς – Απορροφήσεις –Συγχωνεύσεις
 • Εξαγορές επιχειρήσεων

Αποτιμήσεις – Due Diligence

Εκκαθαρίσεις Εταιριών

Αναλογιστικές μελέτες

Μελέτες Βιωσιμότητας

Διοικητικές αναφορές – Reporting

 • Προϋπολογισμοί, Budgeting
 • Μηνιαία παρακολούθηση Αποτελεσμάτων, P/L
 • Οργάνωση και Παρακολούθηση Κέντρων Κόστους, Business Lines
 • Σχεδιασμός, Παρακολούθηση Cash Flow

Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plan)

Συμβουλές Ανάπτυξης & Αξιολόγηση πληροφοριακών συστημάτων (CRM, ERP)

Παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου (internal audit). Κανονισμός Εργασίας.

Αξιοποίηση Αναπτυξιακών νόμων

Παροχή νομικής υποστήριξης για οικονομικά θέματα, σε συνεργασία με δικηγόρους

Project Management σε σχετικά με την δραστηριότητα μας έργα.

 • Αρχική
 • Ποιοι Είμαστε
 • Πελατολόγιο
 • Θέσεις Εργασίας
 • Επικοινωνία