Η ΑΧΙΟΝ προσφέρει τις υπηρεσίες για τις ενέργειες που απαιτούνται στη διαχείριση για την βελτιστοποίηση του Ανθρώπινου Δυναμικού. Στη σημερινή εξαιρετικά ανταγωνιστική αγορά, όπου η κορυφαία εξυπηρέτηση είναι συχνά ο διακριτικός παράγοντας διατήρησης και αύξησης πελατών, είναι κρίσιμη η στελέχωση των εταιρειών με εργαζόμενους που από κάθε επιχειρησιακό επίπεδο συμβάλλουν αποτελεσματικά στην επίτευξη των στόχων του οργανισμού.

Οι συνεργάτες μας μπορούν να σχεδιάσουν εξ’ αρχής ή να αναδιαρθρώσουν το Ανθρώπινο Δυναμικό προσφέροντας λύσεις με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Η ΑΧΙΟΝ μπορεί μέσα από outsourcing υπηρεσίες και έχοντας κατανοήσει την Εταιρική σας κουλτούρα, να αναλάβει τη διενέργεια συνεντεύξεων, να στελεχώσει άμεσα ομάδες εργασίας, να καλύψει εξειδικευμένες θέσεις εργασίας με κατάλληλα στελέχη από όλους τους κλάδους, να καλύψει θέσεις για την υλοποίηση δευτερευόντων εργασιών όπως Data Entry, εποχικές ανάγκες.

Επίσης σας απαλλάσσει από τη χρονοβόρο διαδικασία της μηνιαίας μισθοδοσίας προσφέροντας on-line τις υπηρεσίες αυτές.

Οι βασικές εργασίες που αναλαμβάνει:

 • Έκδοση και Διαχείριση Μισθοδοσίας
 • Αντιμετώπιση και Διαχείριση Εργατικών Θεμάτων
 • HR Outsourcing Consulting Υπηρεσίες
 • Οργάνωση Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Υπηρεσίες Στελέχωσης Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Υπηρεσίες Στελέχωσης Απαιτητικών Κλάδων
 • Διαχείριση Διαδικασίας Προσλήψεων
 • Διαδικασία Αξιολόγησης Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Διαδικασίες Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Υπηρεσίες Freelancing με εξειδικευμένους συνεργάτες που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών σε coaching, mentoring, NLP, διαχείριση κρίσεων, ψυχολογία ομάδας

 

 • Αρχική
 • Ποιοι Είμαστε
 • Πελατολόγιο
 • Θέσεις Εργασίας
 • Επικοινωνία