Το Πελατολόγιο μας αποτελείται από επιχειρήσεις σχεδόν όλων των κλάδων, των δραστηριοτήτων και των μεγεθών.

Πελάτες μας είναι μεγάλοι Όμιλοι και Εταιρίες αλλά και πολλές μικρές εταιρίες, ατομικές επιχειρήσεις όπως Εμπορικές, Τεχνικές, Παροχής Υπηρεσιών, κ.α.

Αρκετοί από τους πελάτες μας κατέχουν ηγετική θέση στον κλάδο που δραστηριοποιούνται ενώ έχουμε και στο πελατολόγιο μας, μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών καθώς και πελάτες με έδρα και δραστηριότητα στο εξωτερικό.

Με φιλοσοφία, γνώση και έμφαση στην ποιότητα των customized υπηρεσιών μας, στην εμπιστοσύνη που μας δείχνουν οι πελάτες μας και στην πολυετή εμπειρία που έχουμε, πιστεύουμε ότι  δημιουργούμε προστιθέμενη αξία για τις επιχειρήσεις που μας επιλέγουν, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες  σε ανταγωνιστικό κόστος.

Τέλος μέρος του πελατολογίου μας αποτελούν και εταιρίες χωρίς υποχρέωση έδρας στον εσωτερικό που μας εμπιστεύονται ως φορολογικούς αντιπροσώπους τους ή αντίκλητους σε περίπτωση κατοίκων εξωτερικού.

  • Αρχική
  • Ποιοι Είμαστε
  • Πελατολόγιο
  • Θέσεις Εργασίας
  • Επικοινωνία